Welkom op de website van Het Vuurtorentje kinderopvang.

Bent u op zoek naar kinderopvang in de omgeving van Scheveningen en wilt u de beste zorg en ontwikkeling voor uw kind?

Kinderopvang het Vuurtorentje begrijpt dit en biedt u kwalitatieve kinderopvang en buitenschoolse opvang aan.  Wij bieden opvang aan kinderen van 0-4 jaar op ons kinderdagverblijf en aan kinderen van 4-12 jaar op onze buitenschoolse opvang. Beide vestigingen zijn op loopafstand van zee en strand.
Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en in een veilige en vertrouwde omgeving. Om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling bieden wij het hele jaar door leuke activiteiten aan de kinderen aan in één van onze mooie groepsruimtes of lekker buiten, in onze grote tuin of op het strand.

Kinderopvang het Vuurtorentje wil partner van ouders zijn bij het opvoeden en verzorgen van de kinderen. Het gezin zien wij als belangrijkste opvoedingsmilieu. Naast gezin en school biedt kinderopvang een opvoedingsmilieu waarin de belangen en behoeften van kinderen centraal staan. In samenwerking met de ouders willen wij een bijdrage aan die opvoeding leveren.

            

de babygroep                                                   de peutergroep


(een deel van) de tuin                                     

Doelstelling kinderopvang het Vuurtorentje.

Onze doelstelling is: het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de groep bevorderen. De kinderen staan centraal. De pedagogisch medewerker bouwt met ieder kind een vertrouwensrelatie op zodat het kind zich veilig voelt. Dit vormt de basis voor een goed pedagogisch klimaat in de groep. Daarnaast spelen de interacties binnen de groep en de groepsruimte een belangrijke rol. We hebben onze doelstelling verder uitgewerkt in een Pedagogisch Plan van Aanpak voor zowel het kinderdagverblijf als voor de BSO en hebben daarbij gebruik gemaakt van vier -wetenschappelijk ontwikkelde- aspecten die het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen, te weten:
- emotionele veiligheid;
- autonomie van ieder kind;
- structuur;
- uitleg en informatie.

Reguliere opvang óf flexibele opvang.

Onze opvang biedt veel mogelijkheden; opvang voor hele dagen, opvang voor halve dagen, vakantie-opvang voor uw schoolgaande kind(eren) of flexibele opvang waarbij de dagen worden afgestemd op uw (onregelmatige) werkrooster. Laat ons weten wat uw opvang-wens is en wij stemmen de opvang van uw kind daarop af.

Wij hebben een vaste uurprijs van €7,05 bruto per uur, het maakt hierbij niet uit of u gebruik maakt van hele dagen opvang, halve dagen opvang of flexibele opvang.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze opvang en wilt u een rondleiding? Maak dan een afspraak,
telefoonnummer 070-3225178.
Voor inschrijvingen kunt u ons online inschrijfformulier invullen.